// të jetë një agjent

Si të jetë një agjent i Bullvet?

kërkesat :

// Duhet të jetë një entitet legjitim treg i cili ka rëndësi të caktuara për industrinë e mjekësisë veterinare dhe ka fituar licencën e importit.

// Kopjet e licencës të biznesit dhe pasaporta personale duhet të sigurohet për shkak të politikës së Bullvet kur shitës jonë bën një kërkesë për ju.

//Please contact us to request a product catalogue or refer to https://www.bullvet.com/veterinary-drugs;

//Please clearly indicate the quantity of each item you may order (e.g. vitamin C injection 10%, 100ml/5000bottles).

//Please state whether your country or region needs dossier registration and factory inspection.

Shënim Mbi info private është i sigurt dhe i mbrojtur në mënyrë rigoroze nga Bullvet.