// Shërbimi

Shërbimi Bullvet është procesi i siguruar kënaqësinë e konsumatorëve me një produkt ose shërbim

// Official Dokumenti Regjistrimi
Bullvet ka një ekip profesional regjistrimit ilaç, i cili mund të plotësojnë kërkesat e vendeve të ndryshme për regjistrimin e produktit.
 
//Product and Packaging Customization
Customize the medicine according to the market environment of the country to better meet the diversified market demands; likewise, the packaging style can also be customized.
 
//Promotional Product Procurement
Bullvet can assist on procuring a series of promotional products for customers, such as: T-shirt, hat, notepad, pen and so on.
 
//Urgent Problem Consultation
Bullvet ka më shumë se 20 profesorë, doktoraturë dhe ekspertët master në farmaci dhe preparatet, të cilët mund të përgjigjen të gjitha llojet e pyetjeve në lidhje me farmaci dhe farmakologji.

Shënim: Shërbimet e përmendura më lart janë përfshirë, por jo kufizuar në, ne mund të bëjmë më shumë për të lehtësuar bashkëpunimin tonë ......