// Sigurimit të Cilësisë

sigurimit të cilësisë (QA) është çdo proces sistematik i përcaktimit nëse një produkt apo shërbim plotëson kërkesat e specifikuara.

1.Monitor shtetin e procesit, për të identifikuar ndikimin e ndryshimit të parametrave të procesit mbi produktin dhe të demonstrojnë racionalitetin e vendosur.

2.Organize planet e kontrollit të cilësisë të bazuar në cilësinë e përgjithshme të kompanisë, dhe të monitoruar monitorimin e cilësisë së produktit gjatë gjithë procesit.

3.Regularly vlerësuar procesin ose kontrollit planet.

4.Formulate Standardet e cilësisë së produktit inspektimit.

reagime 5.Handle konsumatorëve dhe për të përmirësuar kontrollin e cilësisë bazuar në reagime.

6.Summarize çështjet e cilësisë së produktit dhe për të nxitur departamentet përkatëse për zgjidhjen e problemeve në kohën e duhur.

7.Analyze aftësi proces dhe për të përmirësuar cilësinë.

flow 8.Process, plan kontrolli, pranimi i njoftimit të ndryshimit inxhinieri.

9.In mënyrë për të korrigjuar problemet e cilësisë, i autorizuar për të ndaluar prodhimin në vend.

Vendimi 10.Treatment mbi produktet pakualifikuar.

11.Assist në ndjekjen e përdorimit të produktit dhe sigurimin e sugjerime për përmirësim.

12.Assist superior në analizimin, trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve me cilësi të konsumatorëve të sugjeruara, të përmbushur nevojat me cilësi të konsumatorëve vendas dhe të huaj, dhe vazhdimisht përmirësimin e produktit kënaqësinë e cilësisë.

13.Develop një plan të ri të menaxhimit të cilësisë së produktit dhe zbatimin monitor për të arritur nivele të reja të cilësisë së produktit.

14.Cooperate me departamentin teknik për të kryer prodhimin gjyq dhe kontrollin e cilësisë së produkteve të reja.

15.Analyze shkakun e dështimit të produktit dhe të procesit produktin përfundimtar, dhe të propozojë një plan përmirësim.

16.Responsible për përmbledhjen dhe rishikimin e të dhënave grumbull.